ગુજરાતી સુવિચાર અર્થ સાથે

ગુજરાતી સુવિચાર અર્થ સાથે. ગુજરાતી સુવિચાર શાળા માટે ગુજરાતી સુવિચાર pdf ગુજરાતી સુવિચાર પ્રેમ એક સામટો ના આપી શકે,તો કંઈ નઈ….મને તારા અનહદ પ્રેમના હપ્તા

Read More
Dosti Shayari In Hindi Short

Dosti Shayari In Hindi Short जब प्यार ज्यादा हो तो नफ़रत में बदल जाता हैं,इसलिए भाई-भाई का दुश्मन हो जाता हैं एक लड़की ने एक

Read More
शायरी लव रोमांटिक

शायरी लव रोमांटिक प्यार करने से पहलेपैसा कमा लेना यारों,क्योंकि गरीब का प्यार अक्सरचौराहे पर नीलाम होता है। नफ़रत हो जायेगी तुझेअपने ही किरदार से,अगर

Read More